Chính sách bảo hành

-     Bên bán sẽ bảo hành hàng hóa cho Bên mua trong vòng 12 đến 24 tháng kể từ ngày nhận hàng.

-     Trong thời hạn bảo hành mọi hư hỏng đều được lập biên bản và được các bên liên quan ký xác nhận. Nếu xác định nguyên nhân hư hỏng do nhà sản xuất thì Bên bán phải thay thế, sửa chữa cho Bên mua.

-     Bên bán được miễn trách nhiệm bảo hành các hư hỏng được xác định do Bên mua gây ra. Nếu Bên mua có yêu cầu sửa chữa các hư hỏng nêu trên, Bên bán có trách nhiệm hỗ trợ từ việc sửa chữa, chi phí sửa chữa do Bên mua chịu.

-     Sản phẩm được bảo hành phải đủ các điều kiện sau :

+ Còn thời gian bảo hành.

+ Còn nguyên hiện trạng ban đầu (không tự ý tháo sửa sản phẩm).

+ Sản phẩm không bị rơi hoặc móp méo khi vận chuyển và lắp đặt.

+ Có phiếu bảo hành hợp lệ hoặc hóa đơn bán hàng của đại lý.

+ Các lỗi hư hỏng chỉ nằm trong khuôn khổ lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất .

+ Sản phẩm bảo hành được vận chuyển từ nhà phân phối tới chân công trình và ngược lại, mọi chi phí lắp đặt và tháo dở sản phẩm bảo hành không thuộc phạm vi bảo hành.